Concord 720

مدل Concord 720 به کفپوشی اطلاق می گردد که دارای ارتفاع 20 میلی متر از سطح زمین و اتصال سیم بکسل می باشد. این کفپوش مناسب برای محیط های اداری و تجاری با حجم تردد بالا می باشد.

این مدل کفپوش به صورت توکار نصب می گردد.

مشخصات فنی
ارتفاع پروفیل ها
20 میلی متر
اتصال بین پروفیل ها
سیم بکسل
فاصله بین پروفیل ها
6~5 میلی متر
نوع استفاده
توکار
میزان تردد
زیاد – خیلی زیاد